Zaļā Pūcīte

Katram zvēram ir sava vieta, kur tas jūtās labi. Pūcīte ir vieta, kur bērni jūtas labi.

4-6 gadi

Pūcītes karaļvalstī, kura galmā saimnieko lielākie Pūces bērni, baudot skaisto un piedzīvojumiem bagāto bērnību, lēnām, maziem soļiem gatavojas doties uz skolu.

Tāpat kā visi Pūcēni, arī Zaļās Pūcītes bērni mācību programmu apgūst rotaļnodarbībās – praktiski darbojoties un atklājot vēl neizzināto. Bērni zināšanas un prasmes apgūst radošā procesā, pievēršot lielāku uzmanību runas attīstīšanai, apkārtējās vides izzināšanai. Pedagogs, izvērtējot bērnu psiholoģisko gatavību, pielāgo vingrinājumus lasīšanas, rakstīšanas  un matemātikas pamatprasmju apguvei. Gandarījums un priekā starojošās acis par paveikto arī šajā vecumā ir lielākā balva ne tikai mazajiem Pūcēniem, bet arī vecākiem un pedagogam.

Lielajiem Pūces mājas iemītniekiem, bagātinot izglītojošo procesu, papildus tiek organizētas deju un angļu valodas nodarbības. Katra kopā pavadītā diena ir kā krāsains notikums ar kopīgiem priekiem, smiekliem, jaunām zināšanām un sasniegumiem. Apzinoties sevi kā īpašu, darīt gribošu, radošu, patstāvīgu Pūces bērnu.

Audzinātājas

Ik dienu ar bērniem grupiņā ir gan pedagogs ,gan pedagoga palīgs.

Baltajā Pūcītē mazuļi uzsāk savas pirmās bērnudārza gaitas, šis periods nav viegls kā bērniem tā vecākiem, bet ar smaidu, mīlestību un sadarbību rosināsim, lai adaptācija un mazuļu emocionālā , radošā un fiziskā attīstība noritētu veiksmīgi. Darbosimies radoši un interesanti, būsim draudzīgi. Manuprāt, bērnu smaids un prieks ir "lipīgs", jo redzot un dzirdot bērnu prieku ir vēlme priecāties līdzi. Ar apbrīnu lūkojos uz patiesu bērnu prieku par niekiem, un no bērniem esmu iemācījusies priecāties par nieciņiem. Smaidīsimun priecāsimies visu kopā.

Linda Šķēla , baltās pūcītes audzinātāja.

Esmu Kristīne, strādāju bērnudārzā "Pūcīte" par auklīti. Ja darbs rada prieku, tad darbs vairāk ir atpūta, ko Pūcītē var rast.

Kristīne Beķere, baltās pūcītes auklīte.