Tēvu diena 2021

Tēvu diena – 10.septembris. Kā jau katru gadu , arī šogad atsīmējām tēvu dienu ar dažām sportiskām aktivitātēm un radošajām darbnīcām. Atsaucība bija liela un bērni paši atzīst , ka šie ir viņu mīļākie svētki bērnudārzā, jo “tad tētis ir […]

Meteņdiena 2021

Nāc, nākdamis, Metenīti,daudz ir tevis gaidītāj’.Gaid arāji, ecētāji,gaid miezīšu sējējiņ’.Meteņos sagaidījām čigānus, viesus ar pīrāgiem un pašu Meteni. Netrūka ne zaķa, ne zvirbuļa, ne āzīšu, ne jautru deju un rotaļu.