Meteņdiena 2021

Nāc, nākdamis, Metenīti,daudz ir tevis gaidītāj’.Gaid arāji, ecētāji,gaid miezīšu sējējiņ’.Meteņos sagaidījām čigānus, viesus ar pīrāgiem un pašu Meteni. Netrūka ne zaķa, ne zvirbuļa, ne āzīšu, ne jautru deju un rotaļu.