2018/2019 mācību gadā arī mēs uzsākām dalību Vides fonda rīkotajā Ekoskolu programmā.Pirmajā gadā mūsu pamattēma bija “Atkritumi”. Šajā sakarā ieviesām atkritumu šķirošanu, izveidojām komposta kasti, atteicāmies no vienreizlietojamām krūzītēm un daudz un dažādi izmantojām materiālus atkārtoti, 

2019/2020 mācību gadā esam izvēlējušies tēmu “Ūdens”un ļoti centīsimies , lai Pūcītes pagalmā plīvotu Zaļais karogs.

2020/2021 mācību gadā, jau otro gadu pēc kārtas, ieguvām Ekoskolas nosaukumu un Zaļo diplomu. 2020./2021. mācību gadā izvēlējāmies tēmu “Mežs”. Iepriekšējais gads deva daudz jaunu ideju, palīdzēja saprast kā “Pūcītei “kļūt vēl zaļākai, vēl dabu mīlošākai un dabas likumsakarības izprotošākai. 

2021./2022. mācību gadā mūsu tēma būs “Veselīgs dzīvesveids”. Šogad mūsu mērķi būs: veidot izpratni par veselīgu dzīvesveidu un tā nozīmi cilvēka dzīvē, rosināt mainīt ikdienu, ieviešot jaunus paradumus saistībā ar veselīgu dzīvesveidu, rosināt rūpēties par savu apkārtējo veselību.

Visus EKO skolas jaunumus var apskatīt spiežot ŠEIT.

Ekoskolas mēŗķis ir

1) nodrošināt bērnu fizisko un garīgo labsajūtu un saikni ar dabu veicinošu izglītības iestādes apkārtni;

2) izmantot izglītības iestādes apkārtni kā daudzveidīgu mācību vietu un iedvesmotāju;

3) nodrošināt dabisku , bioloģisko daudzveidību vairojošu izglītības iestādes apkārtni;

izglītot bērnus par augu un dzīvnieku sugām, kurām izglītības iestādes apkārtnē ir dzīvesvieta;

4) rosināt bērnus izprast un saglabāt dabas vidi izglītības iestādes apkārtnē.

Ekopadome

Ekopadomes mērķis ir realizēt Ekoskolu programmu savā iestādē, plānojot, organizējot un vadot Ekoskolu aktivitātes.

Lielā ekopadome –

Dace Briede-pedagogs vecāks

Amanda Janika-pedagogs

Evija Lukse –pedagogs , vadība

Dina Parādniece-īpašniece ,vadība

Baiba Vītola – vecāks

Ilze Zariņa –vecāks

Rasa Kastuga – dubultvecāks

Mazā ekopadome-

Luīze –Zaļā Pūce

Ernests –Zaļā Pūce

Alma – Dzeltenā pūce

Klāvs- Dzeltenā Pūce

Sofiko –Zaļā Pūce

Lote-Zaļā Pūce

Alise –dzeltenā Pūce

Vides Kodeks

Veselīgs dzīvesveids:

•Higiena, zobu higiena-ziepes un zobu pasta mūsu draugi.

•Veselīgs ēdiens- dārzeņi, zupas, augļi , vitamīni lai esam veseli un stipri.

•Miegs- Miegā augam.

•Svaigs gaiss- Meži un jūra dod svaigu gaisu, saudzēsim tos.

•Sports- būsim veikli, nebūsim resni.

EKO skolas diploms 2020.