Info par pakalpojuma izcenojumiem.

  • Mācību maksa 410.00 EUR
  • Maksa par ēdināšanu 120.00 EUR.
  • Vecāku maksa par bērna izglītošanu iestādē (mācību maksa), tiek samazināta ņemot vērā noslēgtos līgumus starp:
  • pirmsskolu un pašvaldībām par līdzfinansējuma piešķiršanu pēc deklarētās dzīves vietas*;
  • 1)bērniem līdz 5 gadu vecumam  307.85 EUR(Rīga)
  • 2)bērniem no 5 gadu vecumam 229.27+72.50(Rīga)

Bērniem no 3 gadu vecuma papildus tiek nodrošinātas angļu valodas un deju nodarbības.

Kustību attīstības un koordinācijas nodarbības 3 reizes mēnesī (maksas pakalpojums).

Logopēda nodarbības pēc vajadzības.