Pūcītes karaļvalsts, kurā saimnieko vidējās vecuma grupas Pūcēni.

Izziņas kāre atklāt ko jaunu, vēlme darboties pašam, šeit manāma ik uz soļa, kur galvenā balva ir apjausma un prieks bērna acīs „Es varu!”, „Man sanāk!”. Caur patstāvīgu darbošanos, rodas ne tikai gandarījums par paveikto, bet tiek likts stūrakmens veiksmīgas pašapziņas attīstīšanai.

Galvenais izziņas veids ir rotaļāšanās, caur ko tiek īstenots mācīšanās process, atbilstoši bērna spējām un vecumposmam. Ar rotaļu palīdzību Pūcēni tiek ievesti aizraujošajā un interesantajā burtu un ciparu pasaulē. Tiek izspēlētas bērnam aktuālākās lomu rotaļas, kas palīdz apzināties  sevi kā personību – zinātkāru, radošu, izpalīdzīgu un mīļu draugu.

Audzinātājas

Ik dienu ar bērniem grupiņā ir gan pedagogs, gan pedagoga palīgs.

Esmu darbīga, radoša, dzīvespriecīga un mīļa.Bērniem ar mani nebūs garlaicīgi, rotaļās iesim , dziesmas dziedāsim un vēl drusciņ palaidnības darīsim.

Una Beķere, dzeltenās pūcītes skolotājas palīgs

Pūcēni nu ir mazliet paaugušies un gatavi jauniem atklājumiem, piedzīvojumiem un zināšanām. Jo izauguši ne tikai paši. Liela ir mūsu zinātkāre, ziņkāre un atklājuma prieks. Tāpēc ik dienu ar prieku kopā darbojamies un blēņojamies.

Dace Briede, dzeltenās pūcītes skolotāja