Juridiskais nosaukums: SIA BĒRNU RADOŠAIS CENTRS PŪCĪTE

Adrese: Raunas iela 32-1, Rīga ,LV-1039

Reģistrācijas Nr. : LV – 50103174301

Banka: LUMINOR BANK

Norēķinu konts: LV79RIKO0000081805923