Pūcītes karaļvalstī, kura galmā saimnieko lielākie Pūces bērni, baudot skaisto un piedzīvojumiem bagāto bērnību, lēnām, maziem soļiem gatavojas doties uz skolu.

Tāpat kā visi Pūcēni, arī Zaļās Pūcītes bērni mācību programmu apgūst rotaļnodarbībās – praktiski darbojoties un atklājot vēl neizzināto. Bērni zināšanas un prasmes apgūst radošā procesā, pievēršot lielāku uzmanību runas attīstīšanai, apkārtējās vides izzināšanai. Pedagogs, izvērtējot bērnu psiholoģisko gatavību, pielāgo vingrinājumus lasīšanas, rakstīšanas un matemātikas pamatprasmju apguvei. Gandarījums un priekā starojošās acis par paveikto arī šajā vecumā ir lielākā balva ne tikai mazajiem Pūcēniem, bet arī vecākiem un pedagogam.

Lielajiem Pūces mājas iemītniekiem, bagātinot izglītojošo procesu, papildus tiek organizētas deju un angļu valodas nodarbības. Katra kopā pavadītā diena ir kā krāsains notikums ar kopīgiem priekiem, smiekliem, jaunām zināšanām un sasniegumiem. Apzinoties sevi kā īpašu, darīt gribošu, radošu, patstāvīgu Pūces bērnu.

Audzinātājas

Ik dienu ar bērniem grupiņā ir gan pedagogs, gan pedagoga palīgs.

Esmu šeit no pašiem  pirmsākumiem un saku – te nekad nav garlaicīgi. Te ir daudz dažādu brīnumu un liela ticība brīnumiem.

Dita Zemgale, zaļo pūcēnu auklīte

Bērnu dārzs ir vieta, kurā var izmainīt pasauli . “Pūcīte” ir daudzu pasauļu sākums 🙂

Evija Lukse, zaļās pūcītes skolotāja