Kaut aiz loga vēl sniegs, jau stādam sīpoliņus, plaucējam zarus un sējam Lieldienu cilvēciņus. 

Pēc meža ekskursijas pārbaudam zināšanas par putniem.