Tēvu diena – 10.septembris.

Kā jau katru gadu , arī šogad atsīmējām tēvu dienu ar dažām sportiskām aktivitātēm un radošajām darbnīcām. Atsaucība bija liela un bērni paši atzīst , ka šie ir viņu mīļākie svētki bērnudārzā, jo “tad tētis ir tikai un vienīgi mans”.