Dar man tēvis pastaliņas,
Pērc man staltu cepurīt’.
Šuj man svārkus māmuliņa-
Skolā ieti man gribās.


2021./2022 mācību gadu “Pūcīte”iesāka kopā ar Pepiju Garzeķi.